BADANIA PSYCHOLOGICZNE
KIEROWCÓW I OPERATORÓW

W pracowni wykonujemy badania dla kierowców wszystkich kategorii, przedłużających ważność uprawnień oraz podnoszących kwalifikacje. Badaniu podlegają zarówno instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, jak też osoby skierowane na badanie przez wydziały komunikacji lub policję po zatrzymaniu prawa jazdy. Wykonujemy także badania dla operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych i innych urządzeń oraz do pracy na wysokości.

Osoba badana od razu po zakończeniu badań otrzymuje orzeczenie oraz informację zwrotną dotyczącą uzyskanych wyników.

Zapraszamy Państwa codziennie, także w weekendy, po wcześniejszej rejestracji.

Badania są wykonywane w miłej i bezstresowej atmosferze, w możliwie dogodnym dla klienta terminie.

Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem.

W celu uzyskania informacji i ustalenia terminu badania prosimy o kontakt:

Tel. 538 671 961, 662 715 019
E-mail: psychogram@firma.pl

KOGO BADAMY

Badania psychologiczne (psychotechniczne) skierowane są do:

1. kierowców zawodowych wszystkich kategorii

2. kierowców podnoszących kwalifikacje

3. osób przystępujących do kursu na przewóz rzeczy

4. kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne

5. instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

6. osób ze skierowaniem od lekarza:

7. kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków

 • po przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów

 • w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego

9. kierowców samochodów służbowych i flotowych

10. kierowców samochodów rajdowych

11. operatorów wózków widłowych, jezdniowych i spalinowych

12. operatorów koparek, spycharek, dźwigów, suwnic, podnośników itp.

13. osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia na broń

14. pracowników ochrony

15. osób ubiegające się o objęcie urzędu sędziego, prokuratora, komornika

16. osób starające się o uzyskanie licencji detektywa lub ją posiadających

17. osób starających się o uzyskanie dopuszczenia do wykonywania określonych zawodów i funkcji

BADANIA DLA KIEROWCÓW

Przystępując do badania należy być wypoczętym, wyspanym i w okresie 24 godzin, poprzedzających badanie, nie spożywać alkoholu.

Zgłaszając się na badanie proszę zabrać ze sobą:

  1. Prawo jazdy

 • W przypadku jego braku warunkiem przyjęcia na badanie jest Decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne
 • 2. Dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport, karta pobytu)

  3. Okulary lub soczewki (w przypadku wady wzroku)

  4. W sytuacji, gdy będzie wymagany rachunek, pełne dane firmy (nazwa, adres, NIP).

   

  Badania są wykonywane w miłej i bezstresowej atmosferze.

BADANIA DLA OPERATORÓW

Przystępując do badania należy być wypoczętym, wyspanym i w okresie 24 godzin, poprzedzających badanie, nie spożywać alkoholu.

Zgłaszając się na badanie proszę zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport, karta pobytu)

  2. Prawo jazdy


  W przypadku jego braku warunkiem przyjęcia na badanie jest Decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne

  3. Okulary lub soczewki (w przypadku wady wzroku)

  W sytuacji, gdy będzie wymagany rachunek, pełne dane firmy (nazwa, adres, NIP).

   

  Badania są wykonywane w miłej i bezstresowej atmosferze.

 • Osoby wykonujące badanie ze względu na pracę na wysokości powyżej 3 m, proszone są o podanie tej informacji podczas rejestracji telefonicznej.

PRACOWNIA W KRAKOWIE

Pracownia Psychologiczna PSYCHOGRAM mieści się w Krakowie, na ulicy Kornela Makuszyńskiego 4, na skrzyżowaniu z ul. Kocmyrzowską (budynek po prawej stronie, II piętro).

ul. Kornela Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków

Zapisz się na badanie: tel. 538-671-961; 662-715-019.

Pracownia została wpisana pod numerem 181/2018 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia badań w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy.

Właścicielką Pracowni, jak również osobą wykonującą badania jest mgr Karolina Duniec. Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrealizowała studia podyplomowe Psychologia Transportu (także na Uniwersytecie Jagiellońskim). Posiada uprawnienia do wykonywania badań i orzecznictwa w ramach psychologii transportu i psychologii pracy. Obecnie współtworzy zajęcia w ramach studiów podyplomowych Psychologia Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prowadzi liczne szkolenia.

Badania wykonywane są codziennie, także w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Godziny przyjęć są ustalane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, w możliwie dogodnym dla osoby badanej terminie.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu przed budynkiem.

PRACOWNIA W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Pracownia Psychologiczna PSYCHOGRAM mieści się w Słonowicach, obok Kazimierzy Wielkiej (w odległości 4 km).

Słonowice 66
28-500 Kazimierza Wielka

Zapisz się na badanie: tel. 538-671-961; 662-715-019.Pracownia została wpisana pod numerem 78/18 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia badań w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy.

Właścicielką Pracowni, jak również osobą wykonującą badania jest mgr Karolina Duniec. Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrealizowała studia podyplomowe Psychologia Transportu (także na Uniwersytecie Jagiellońskim). Posiada uprawnienia do wykonywania badań i orzecznictwa w ramach psychologii transportu i psychologii pracy. Obecnie współtworzy zajęcia w ramach studiów podyplomowych Psychologia Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prowadzi liczne szkolenia.

Badania wykonywane są codziennie, także w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu przed budynkiem.

AKTY PRAWNE

Kierowca wykonujący badania z ustawy o transporcie (kierowca zawodowy, instruktor, egzaminator, pojazdy uprzywilejowane) jest zobligowany do ponownego wykonania badania w terminie:

 • co 5 lat w przypadku osób przed 60 rokiem życia
 • co 30 miesięcy w przypadku osób po 60 roku życia

Wynikiem końcowym badania jest otrzymanie orzeczenia psychologicznego.

Osoba wykonująca badanie w ramach skierowania otrzymanego z wydziału komunikacji (w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych lub będąc sprawcą wypadku), wykonuje badanie jednokrotnie. W takiej sytuacji warunkiem przyjęcia na badanie jest posiadanie przez kierowcę Decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne. Wynikiem końcowym badania jest otrzymanie orzeczenia psychologicznego.

Osoba przystępująca do badania w ramach ustawy o służbie medycyny pracy (samochód służbowy, operatorzy wózków widłowych, urządzeń i maszyn i inne), powinna posiadać skierowanie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Termin następnego badania psychologicznego jest tożsamy z terminem kolejnego badania lekarskiego. Badanie kończy się otrzymaniem wyniku konsultacji psychologicznej.

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (pdf)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (pdf)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (pdf)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (pdf)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transport (pdf)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (pdf)

CENNIK

Badanie psychologiczne:

kierowcy zawodowi, egzaminatorzy, instruktorzy, pojazdy uprzywilejowane

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.)

150 zł

po zatrzymaniu prawa jazdy

150 zł

pojazdy rajdowe

100 zł

samochody służbowe

90 zł

wózki widłowe

60 zł *

operatorzy urządzeń i maszyn

60 zł *

badania wysokościowe

60 zł *

Na życzenie osoby badanej wykonujemy także odpis dokumentacji

10 zł

* Ceny promocyjne obowiązujące w razie stałej współpracy z lekarzem kierującym na badanie lub pracodawcą (w pozostałych przypadkach koszt badania wynosi 80 zł).

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy wkrótce

KONTAKT

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

Zapisz się na badanie: tel. 538-671-961; 662-715-019.


ul. Makuszyńskiego 4
31-752 KrakówSłonowice 66
28-500 Kazimierza WielkaBadania wykonujemy codziennie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Tel. 538 671 961; 662 715 019
E-mail: psychogram@firma.pl